WoonGenoot verlengt contract BIS NOA met 10 jaar

17 augustus 2015

WoonGenoot uit Nijmegen heeft onlangs het contract voor het gebruik van BIS NOA met 10 jaar verlengd. Frank Peters, manager bedrijfsbeheer bij WoonGenoot, vertelt waaraan volgens hem een goede ICT-leverancier behoort te voldoen.

Goed geregeld
“Als eerste, noem ik toch continuïteit”, begint Frank Peters. “De leverancier behoort een stabiele factor te zijn. Wij willen een leverancier die zich volledig richt op onze branche. Een leverancier moet het ene jaar niet ineens heel iets anders gaan doen dan een ander jaar. Zo moet je er van op aan kunnen dat wet- en regelgeving netjes en tijdig verwerkt worden. We zijn een kleinere corporatie met zo’n 1500 woningen en dan wil je dat dit gewoon goed voor je geregeld is. Hiervoor wil je niet zelf allemaal dingen met je ICT hoeven te regelen. Wat ik bij NCCW extra prettig vind, is dat ze ook nog eens tekst en uitleg geven over nieuwe ontwikkelingen in de branche. De afgelopen Financiële sessies, waarin de nieuwe Woningwet centraal stond, waren hier weer een mooi voorbeeld van. NCCW geeft duidelijk aan waar je aan moet denken, en hier kun je samen met andere corporaties ook over napraten."

Betrouwbaarheid   
Naast continuïteit is ook betrouwbaarheid een belangrijk punt voor WoonGenoot.
Peters: “Betrouwbaarheid raakt een aantal facetten. Blijft de leverancier bij zijn strategie? Doet hij wat hij zegt en levert hij wat afgesproken is? Maar uiteraard ook: wat is de beschikbaarheid van de applicatie? Dit is natuurlijk voor de werkvloer heel belangrijk.”
 
10 jaar BIS NOA
Onlangs verlengde WoonGenoot het contract voor het gebruik van het primaire systeem BIS NOA met 10 jaar.
Peters: “Het lijkt lang, maar als je het bijvoorbeeld met vijf jaar zou verlengen, dan moeten we over twee à drie jaar al na gaan denken wat we gaan doen. We zijn tevreden over NCCW en zien dat ze goed bezig zijn. We zijn ook nog steeds nieuwe modules en functionaliteit aan het gebruiken. Zo zijn we bezig met de afronding van de activamodule, voor de rapportages met NOA Reporting, en zijn we voor de jaarrekening met Audition aan de slag. Ook op de werkvloer is men tevreden over de mogelijkheden van BIS NOA en de stappen die NCCW zet.” 


Theo Heijnen (directeur-bestuurder WoonGenoot) en Peter Bos (commercieel directeur NCCW) bekrachtigen de ondertekening van het contract met een handdruk
 
Corebusiness
Peters vervolgt: “Het is ook prettig dat NCCW het beheer uit handen neemt. We zijn een kleinere corporatie en dan is het zonde om je personeel in te zetten voor beheertaken. Wij willen ons kunnen concentreren op, zoals ze dat zo mooi zeggen, onze corebusiness.”
 
En dat is, zoals we op de website van WoonGenoot kunnen lezen: werken aan goede woningen op plekken waar het fijn is om te wonen.