Inspectie App

Vooropname,  eindopname en / of oplevering 
Voor het inspecteren van de woning op locatie is er de Inspectie App. Het middel bij uitstek dat de inspecteur in staat stelt de voor- en of eindopname op locatie af te handelen. 

Overzichtelijk en snel
U gaat voor uw mutaties met een tablet op pad waardoor u efficiënter en effectiever werkt. Gebruik gemaakt kan worden van tablets met als besturingssysteem Apple, Android of Windows. Gebreken kunnen worden vastgelegd met herstelmaatregelen en een foto. Bij het gebrek wordt vermeld wie het gebrek gaat herstellen.

De uit de inspectie voortvloeiende afspraken of kosten kunnen door de huurder worden geaccordeerd. Inspectie App is eenvoudig te bedienen, overzichtelijk en snel. Daarbij worden de gebreken, herstelmaatregelen en eventuele kosten overzichtelijk getoond. Bij het ontbreken van een verbinding kan te allen tijde de inspectie worden afgerond, zonder onderbreking van het werk. 

Back-office
Zonder extra handmatige handelingen worden de vastgestelde inspectieresultaten in het back-office systeem geregistreerd. 

Voordelen
•    Eenvoudig te bedienen
•    Ook als verbinding wegvalt
•    Geen vast format: flexibel instelbaar
•    Overzichtelijke gebrekenlijst
•    Foto’s kunnen worden toegevoegd
•    Directe kostenopgave per mail
•    Integratie met primaire systeem o.a.  Mutatie Procedure
•    Overzichten in back-office
•    Integratie IntraWIS

Wat betekent dit voor uw medewerker? 
Uw medewerkers ervaren Inspectie –App als gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen. Geschreven rapporten overtikken is niet meer nodig.

Meer informatie? Klik hier