Asset Management

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van vastgoedsturing, onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Asset management als systeem vormt hierbij de verbindende schakel.

Met professioneel en efficiënt asset management kan een corporatie lagere kosten en hogere opbrengsten realiseren. Daarnaast worden de vastgoedrisico’s beter beheerst.

Uitgangspunten zijn:

  • onderscheiden van de maatschappelijke en de vastgoedeconomische rol en functie;
  • waardering van het vastgoed op basis van marktwaarde; 
  • de sturing en beoordeling op basis van het rendement.
Strategisch Vastgoed Beleid (SVB)

Strategisch Vastgoed Beleid (SVB)

Het SVB Portaal van NCCW is een omgeving waarin corporaties zelfstandig het strategisch vastgoedbeleid kunnen voeren.