Corporatie Cloud

Om uw klanttevredenheid hoog en uw kosten laag te houden, is procesgestuurd werken een must. Veel van uw processen lopen door meerdere systemen, afdelingen en organisaties. Dit is dus een enorme uitdaging. Een uitdaging die u met glans kunt aangaan met de Corporatie Cloud. 

De Corporatie Cloud is een BPM-platform dat uw medewerkers, partners en bestaande applicaties optimaal met elkaar laat samenwerken.

Gericht op het realiseren van uw doelstellingen. Samen met u worden uw doelen in kaart gebracht en vertaald naar processen die u hierbij optimaal faciliteren. U wordt maximaal ontzorgd. Hiermee ontstaat een flexibele oplossing voor het volledig geïntegreerd kunnen afhandelen van processen. Elke belanghebbende is hierbij deelnemer in het proces, oftewel ketenintegratie pur sang! 

Lees ook de artikelen:

Vertrouwen op de kracht van procesgestuurd werken in de keten

Onderhoud en beheer kan niet (meer) zonder ICT?

Medewerkersportaal

Medewerkersportaal

Ultramodern dashboard voor uw medewerkers met alle relevante informatie in beeld. Actueel, snel en eenvoudig.

 

Digitale Factuurverwerking

Digitale Factuurverwerking

Meer inzicht, efficiënter werken en minder fouten in uw factuurproces met de Corporatie Cloud.
 

ESB-dienst voor woningcorporaties

ESB-dienst voor woningcorporaties

Onze ESB vereenvoudigt de mogelijkheid tot het tonen van documenten uit uw archief binnen uw huurdersportaal, medewerkerportaal en ERP-systeem.

Huurdersportaal

Huurdersportaal

Klanten van woningcorporaties kunnen via het Huurdersportaal op elk moment van de dag (24x7) gegevens digitaal inzien en wijzigen.
 

Regie bij volledige uitbesteding dagelijks onderhoud

Regie bij volledige uitbesteding dagelijks onderhoud

Juist bij uitbesteding wilt u de regie houden en beschikken over een adequate informatievoorziening.