Handig rapport Huursombenadering beschikbaar

03 april 2018

Sinds vorig jaar geldt de nieuwe huursombenadering. NCCW heeft speciaal hiervoor een handig rapport ontwikkeld. 

Wet doorstroming huurmarkt 
Met ingang van vorig jaar mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties in een kalenderjaar slechts met een beperkt percentage stijgen: inflatie + 1 procentpunt. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie).

Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie.

Voor u als woningcorporatie is het van belang om deze begrenzing van de huursomstijging te borgen, zodat u per kalender jaar niet hoger uitkomt dan u wordt voorgeschreven. NCCW heeft speciaal hiervoor een rapport ontwikkeld, waarmee u inzicht krijgt in de huursomstijging.

Het rapport toont per VHE de Netto-huursom welke u via verschillende peilmomenten kunt raadplegen.

In het rapport wordt rekening gehouden met de volgende uitzonderingen die niet meegenomen worden in de verslaggeving:

•    Alleen woningen
•    Huurprijswijziging wegens woningverbetering
•    Niet in exploitatie op eerste of laatste dag van de verslagperiode
•    Geen actueel contract op eerste of laatste dag van de verslagperiode
•    Geen geliberaliseerde woningen

Heeft u ook belangstelling voor dit rapport? Klik hier