Kennissessies AVG en de woningcorporatie

15 februari 2018

Is uw corporatie al klaar voor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing is? Op 15 maart in Almere, 22 maart in Meerssen, 28 maart in Oud-Beijerland 2018 en 29 maart in Eelde organiseren wij de themaochtend ‘AVG en de woningcorporatie’. In een ochtend wordt u bijgepraat over wat de AVG inhoudt, wat de gevolgen voor uw corporatie zijn, wat NCCW voor u doet en wat u zelf moet doen om klaar te zijn voor de AVG. Tijdens de ochtend krijgt u ruim de gelegenheid om uw vragen te stellen.

De dag wordt georganiseerd in samenwerking met specialisten op het gebied van AVG van Mazars Nederland en HC&H Consultants. 

Het programma ziet er als volgt uit:  

9.00 uur Ontvangst

9.30 uur AVG en Privacy Principes 
Jan Matto (Partner Mazars Nederland) gaat in op de inhoud en de gevolgen van de AVG zoals deze per 25 mei van toepassing is. Daarbij behandelt hij de highlights van privacy principes en de uitbreiding van bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.15 AVG voor Woningcorporaties
Annelies van den Berg (Directeur bij HC&H Consultants) gaat in op de verantwoordelijkheden en plichten van woningcorporaties op grond van de AVG. Vanuit de praktijkdiensten van HC&H Consultants vertelt Annelies hoe een corporatie ervoor kan zorgen dat zij compliant wordt en ook blijft aan de AVG. 

11.00 Korte pauze

11.15 AVG compliant met BIS/ XBIS van NCCW
Eddy Ramos (Programmamanager AVG bij NCCW) presenteert de maatregelen die NCCW treft om woningcorporaties te faciliteren bij hun taken op basis van de AVG. Ook wordt er een presentatie gegeven van privacy functies die met BIS/XBIS kunnen worden uitgevoerd in het kader van de AVG.

12.00 uur Broodjeslunch

Kosten voor deze bijeenkomst zijn 195,00 euro (excl. btw). Aanmelden gaat eenvoudig via: www.nccw.nl/aanmeldenAVG

De themaochtend worden gehouden op:

15 maart 2018 in Almere (Deze zit al helemaal vol)
22 maart 2018 in Meersen, Wonen Meerssen, Bunderstraat 28, 6231 EL 
28 maart 2018 in Oud Beijerland, HW Wonen, Lamborghinilaan 4, 3261 ND
29 maart 2018 in Eelde, SEW Eelde, Händelweg bij nummer 20

Voor meer informatie over de AVG en de maatregelen die NCCW neemt, kunt u ook terecht op de Service & Supportwebsite: http://service-en-support.nccw.nl.