Ook Intersell live met KOVRA-standaard

14 december 2017

Ook ketenpartner Intersell maakt bij Woningstichting Het Gooi en Omstreken voor opdrachtverstrekking en afhandeling van reparatie- en mutatieopdrachten gebruik van de Kovra-standaard. Steeds meer aannemers maken gebruik van deze standaard waarmee real-time ketenintegratie wordt gerealiseerd. 

De KOVRA standaard is de standaard op het gebied van elektronische data-uitwisseling tussen woningcorporaties en leveranciers. Door gebruik te maken van een software onafhankelijke berichtenstandaard wordt data efficiënt en foutloos uitgewisseld tussen de systemen van de corporatie en de ketenpartner. Dit maakt de informatie betrouwbaarder en bespaart beide partijen in de kosten. Hiernaast is de corporatie beter in staat de huurder te informeren als er tijdens de afhandeling van een reparatieverzoek contact opgenomen wordt met de corporatie immers, alle benodigde info staat ook in het systeem van de corporatie.  Ketenpartners geven aan dat gebruik van de standaard voor de partijen het aantal handelingen, dat normaal nodig is om een opdracht administratief te verwerken, voor meer dan 60% reduceert. Opdrachtbonnen, statusberichten en facturen kunnen voortaan realtime worden uitgewisseld tussen de ERP-systemen van beide organisaties. Onnodig en dubbel administratief werk is daarmee verleden tijd en de dienstverlening richting de huurder kan op een hoger niveau worden gebracht. 

Intersell
Intersell is een ervaren bouwer die actief is op diverse vakgebieden van de bouw en richt zich voornamelijk op renovatie en onderhoud. Kijk voor meer informatie op over Intersell op www.bvintersell.nl