SBR Update

19 oktober 2017

Samen met toonaangevende organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR (Standaard Business Rapportage) ontwikkeld. SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Hierbij wil ik u een update geven over de SBR ontwikkelingen voor woningcorporaties. 

Op dit moment lopen er twee trajecten die uw corporatie aangaan. Het eerste traject, in opdracht van de Autoriteit woningcorporaties, is gericht op het afronden van de implementatie van SBR voor de gegevensuitwisseling van de jaarrekening met getekende verklaring van de accountant vanuit woningcorporaties aan CorpoData.

Het tweede traject is gericht op de wettelijke deponering van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. In 2016 is wettelijk vastgelegd dat alle organisaties in Nederland waarop een deponeringplicht ligt, de jaarrekening middels SBR moeten deponeren bij de Kamer van Koophandel. Op dit moment geldt de verplichtstelling al voor alle micro en kleine organisaties. Met ingang van 1 januari 2018 (over boekjaar 2017) zijn alle middelgrote organisatie verplicht om via SBR te deponeren. Voor grote organisaties is er nog geen definitieve ingangsdatum vastgesteld, maar dit zal na 2018 zijn. 

Er zijn woningcorporaties die vallen onder de categorie middelgroot. Onlangs hebben de accountants van deze corporaties aangegeven hen te adviseren om te rapporteren als groot. Daarmee vallen deze woningcorporaties niet onder de verplichtstelling voor middelgroot. 

Uiteraard hoeft u niet te wachten met het digitaal deponeren en kunt u al beginnen met SBR. Digitaal deponeren heeft namelijk niet alleen voor de overheid maar ook voor uzelf veel voordelen. Zo voorkomt u onnodige handelingen, verkleint u de kans op fouten en bespaart u tijd en auditkosten in uw rapportageproces.

Mocht u interesse hebben in de oplossingen die NCCW hiervoor biedt, dan voorzien wij u graag van informatie of komen bij u langs voor een demo. Klik hier en wij nemen contact met u op.