Verbeterd en uitgebreid Verlof en Verzuim 2.0

09 augustus 2017

Sinds lange tijd kent Unit4 Personeel & Salaris de module Verzuimregistratie (versie 1.0) voor het vastleggen van ziekteverzuim en verlof. Naar aanleiding van wensen van onze klanten en nieuwe inzichten is deze module op veel fronten sterk verbeterd en uitgebreid. Deze aangepaste module wordt Verlof & Verzuim 2.0 genoemd.

Het concept
Het concept van Verlof & Verzuim is wezenlijk anders dan de huidige Verzuimregistratie in UNIT4 Personeel & Salaris (Online).   
De grootste verandering is het feit dat Verlof & Verzuim los van de salarisverwerking kan functioneren. Het is bijvoorbeeld niet nodig om werkgeverregelingen in te richten (tenzij een terugkoppeling naar salaris gewenst is).  

Het ideaal proces

Bovenstaand proces toont het meest ideale proces t.a.v. verlof en verzuim. In bovenstaand proces gebruikt de klant Online en bevindt de enige actie zich in het meest linkse blauwe blok, de andere stappen gebeuren automatisch. Er is verder geen handmatige actie meer nodig. 

Wijzigingen t.o.v. versie 1.0 in hoofdlijnen 

Algemene verbeteringen
- Verlof & Verzuim leidend en bepalend voor het verlofsaldo 
-  Onafhankelijk van salaris  
- Wijziging parttime % resulteert automatisch in een aanpassing van het verlofsaldo  
- Ziekmelden in ESS (Employé Selfservice)
- Meerdere verlofaanvragen op 1 dag mogelijk 
- Terugkeerpatroon verlofaanvraag mogelijk 
- Standaard meegeleverde feestdagentabel (en op verzoek uit te breiden met eigen feestdagen)  

Voorzieningen verlof op- en afbouw 
- Oproepkrachten kunnen verlof opnemen/ziek zijn 
- Uitbetalen deel van het saldo 
- Opgenomen ouderschapsverlof herrekent saldo van andere verlofsoorten (indien gewenst) 
 

Informatievoorziening 
- Collectieve verlofkaart (saldi van alle medewerkers binnen een werkgever op 1  verlofkaart) 
- Verbeterd verlof- en verzuimoverzicht
- Vrije keuze welke verlofsoorten op de verlofkaart getoond worden (aangestuurd vanuit de backoffice) 

Voordelen

 • Werkgevers en werknemers hebben altijd het juiste verlofsaldo in beeld (realtime)
 • Integratie met HR 
 • Verlofkaart per medewerker beschikbaar (achtergrond indien van toepassing, staan deze op de kaart)
 • Verdeling van wettelijk en bovenwettelijk verlof met vervaldata beschikbaar 
 • Diverse soorten verlof/verzuim in te richten 
 • Tijd voor tijd (overuren) apart door medewerker te muteren
 • Aanpasbaar aan situatie van werkgever 
 • Eenvoudig te benaderen via een app 
 • Moderne manier van werken 
 • Volledige digitale verwerking met eventuele workflows 
 • Flexibele workflowrichting zodat het aansluit bij de werkwijze van de werkgever.


Hiervoor is benodigd:

-  Inrichten van de Verlof & Verzuim in Personeel & Salaris 
-  Aanzetten van automatische transactie voor verlof en ziekteverzuim.  

Interesse? Klik hier en wij nemen contact met u op.