ProImpact verder als onderdeel van NCCW

19 juli 2017

ProImpact gaat, na bijna 20 jaar zelfstandig als ProImpact te hebben bestaan, binnenkort met NCCW samengaan. 

Het gedachtengoed om corporaties efficiënt(er) te maken door de huurder én corporatiemedewerker online zelfredzaam te maken nemen ze mee.  Vooruitlopend hierop gaat Lambert Blikman bij NCCW de rol van Portfolio Director vervullen en wordt hij verantwoordelijk voor de complete portfolio van NCCW.

Voor veel van onze klanten gaat dit voordelen opleveren doordat zij één aanspreekpunt krijgen. De oplossingen van ProImpact en NCCW worden geïntegreerd waarbij state-of-the-art online portalen en (web)apps zijn samengesmolten met de bewezen stabiliteit van een solide ERP systeem. In de geïntegreerde oplossing werken medewerkers, huurders en belanghebbenden met digitale end-to-end processen (online) 24/7 samen.

Het samengaan van beide organisaties betekent onder meer dat ProImpact binnenkort haar intrek gaat nemen in het NCCW gebouw aan de Markenlaan 1 in Almere. Dit betekent ook dat de naam ProImpact aan het einde van het jaar gaat verdwijnen. 

Indien u vragen heeft kunt u nog gewoon van de bestaande ProImpact communicatiekanalen, zoals PINUT, het telefoonnummer, website en e-mailadres, gebruikmaken. Bij verandering hiervan gaan we u tijdig op de hoogte brengen.