Beter Wonen Vechtdal blij met nieuwe rekenfunctionaliteit IntraWIS

01 juni 2017

Vandaag zijn we neergestreken bij Beter Wonen Vechtdal, een corporatie die ongeveer 3.500 huurwoningen in Hardenberg en omgeving beheert. ‘We willen een ‘goed presterende’ corporatie zijn ‘, zeggen ze zelf. Ze hebben dus 'verantwoorde volkshuisvestelijke' doelstellingen. De Hardenbergse corporatie gebruikte al IntraWIS, de woninginformatiemodule van het primair systeem BIS, maar daar is sinds kort extra rekenfunctionaliteit aan toegevoegd. We spreken met Jan Schoemakers en Jan Hindriks over hun eerste ervaringen.

Jan Schoemakers steekt van wal: ‘In het grootste deel van ons bezit kun je zeggen dat de gevels van onze woningen aan de te verwachten isolatie eisen voor bestaande bouw voldoen. Momenteel richten we ons op sanering van asbesthoudende materialen. Door het saneren van asbesthoudende daken denken we drie vliegen in één klap te vangen. We saneren het asbest dakbeschot en de dakoverstekken van asbest, brengen een geïsoleerde dakplaat aan en voorzien het dak van circa 10 – 12 zonnepanelen. Een leuk voordeeltje voor zowel het milieu als de huurder die hier niets voor hoeft te betalen. We zijn een betrokken corporatie en willen in nauw contact staan met onze huurders. Communicatie is één van onze speerpunten. Zo organiseren we onder meer drie keer per jaar een bijeenkomst waar huurders hun zegje kunnen doen. Hardenbergers zijn geen zeurders. ‘Doe maar normaal’ is hier het motto. Met KWH scoren we altijd goed. Onze corporatie haalde onlangs een 8 en was daarmee te vinden in de kopgroep van alle deelnemende corporaties. Ook in de benchmark van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVBN) blijkt dat Beter Wonen Vechtdal in vergelijking met corporaties in onze eigen woningmarktregio, in onze grootteklasse, in onze referentiegroep én in onze referentieregio uitstekend scoort. Op de vier belangrijke thema’s: presteren naar opgaven en ambitie, presteren volgens belanghebbenden, presteren naar vermogen en governance scoort onze corporatie in haar visitatie hoger dan de betreffende referentiegroepen. Daar zijn we best trots op’. 

Sinds kort gebruikt Beter Wonen IntraWIS met een ingebouwde rekenfunctionaliteit, het woninginformatie systeem waarmee de corporatie in staat is complete woninginformatie op eenvoudige wijze te organiseren, dat op elke werkplek vanuit één centraal punt kan worden opgevraagd. 

Jan Hindriks: ‘In 2009 hadden we bepaalde wensen waar NCCW toen niet aan kon voldoen, vandaar dat we toen speciaal iets hebben laten bouwen door een éénmansbedrijfje. Dit werkte op zich prima, maar het nadeel hiervan was dat we geen ondersteuning hadden en we wilden uitbreiden. Afgelopen jaar kwamen we weer met NCCW consultant Gerrit van der Put in gesprek en Gerrit gaf aan dat hij de functionaliteit die wij wilden in IntraWIS zou kunnen bouwen. We zijn toen een traject gestart waar we onze wensen hebben geïnventariseerd en Gerrit is aan de slag gegaan om deze functionaliteit aan intraWIS toe te voegen’. 

‘We wilden aan de ene kant snel woninggegevens zichtbaar hebben. Van een douche wil je bijvoorbeeld weten: welke tegels zitten erin, welke aannemer is erbij betrokken, hoeveel garantie zit er nog op, wanneer moet alles vervangen worden. ‘En’, vult Schoemakers aan, ‘dit wilden we ook direct koppelen aan de onze Meerjaren Onderhouds Begroting die we in IBIS-MAIN doen. We hebben nu alle informatie in IntraWIS staan en weten op woningniveau welk onderdeel waar staat, ook de bouwjaren en planningen. Die kunnen we heel eenvoudig exporteren naar IBIS-MAIN. We hebben nu één moederbestand van bouwonderdelen en dat is IntraWIS. Maar ieder bouwdeel staat na actualisatie ook op de juiste plek in onze Meerjaren Onderhouds Begroting (in IBIS-MAIN)’.

Hindriks: ‘Er zit nu een rekenmechanisme in IntraWIS. Wij hebben bijvoorbeeld de vervanging van interne bouwdelen gekoppeld aan de schildercyclus. Als een bouwdeel vervangen moet worden dan zoekt IntraWIS de dichtstbijzijnde schilderbeurt op en plant het vervangen van het bouwdeel tegelijk met de schilderbeurt. Uiteraard is de planning dynamisch en ben je ook altijd afhankelijk van de conditiemeting en het Strategisch Vastgoed Beleid. Kortom we zijn zeer tevreden hoe het nu loopt met IntraWIS’.  ‘En’, zegt Schoemakers tot besluit, ‘wij niet alleen, maar ook de rest van het bedrijf maakt veelvuldig gebruik van IntraWIS. Bijvoorbeeld bij projectvoorbereiding, onderhoudsklachten en het kijken naar beheer- en serviceplannen. Het begint bij de basis om alles goed vast te leggen. Op basis van gegevens kan je goede beslissingen nemen. Zo liggen al onze asbestgegevens vast in IntraWIS en kan ik de planning zo in de Meerjaren Onderhouds Begroting zetten. Als je het op deze manier doet, ga je dus ook beter nadenken en heb je onderhoud en kosten beter in de hand’.