Veel belangstelling voor rapport huursombenadering

02 mei 2017

Het rapport dat NCCW heeft ontwikkeld voor de huursombenadering mag rekenen op een grote belangstelling. Inmiddels wordt het rapport, waarmee op eenvoudige wijze inzicht kan worden verkregen in de huursomstijging, door een groot aantal corporaties gebruikt.

Vanaf 2017 geldt de nieuwe huursombenadering. NCCW heeft speciaal hiervoor een rapport ontwikkeld. 

Wet doorstroming huurmarkt 2015
Met ingang van 1 januari van dit jaar mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties in een kalenderjaar slechts met een beperkt percentage stijgen: inflatie + 1 procentpunt. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie).

Bij de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Via de maximale huursomstijging reguleert de overheid de totale stijging van alle huurprijzen van de corporatie.

Voor u als woningcorporatie is er een informatiebehoefte om deze begrenzing van de huursomstijging te borgen, zodat u per kalender jaar niet hoger uitkomt dan u wordt voorgeschreven. NCCW heeft speciaal hiervoor een rapport ontwikkeld, waarmee u inzicht krijgt in de huursomstijging.

Het rapport toont per VHE de Netto-huursom welke u via verschillende peilmomenten kunt raadplegen.

In het rapport wordt rekening gehouden met de volgende uitzonderingen die niet meegenomen worden in de verslaggeving:

•    Alleen woningen
•    Huurprijswijziging wegens woningverbetering
•    Niet in exploitatie op eerste of laatste dag van de verslagperiode
•    Geen actueel contract op eerste of laatste dag van de verslagperiode
•    Geen geliberaliseerde woningen

Heeft u ook belangstelling voor dit rapport? Klik hier