Asset Management

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van vastgoedsturing, onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Asset management als systeem vormt hierbij de verbindende schakel.

Met professioneel en efficiënt asset management kan een corporatie lagere kosten en hogere opbrengsten realiseren. Daarnaast worden de vastgoedrisico’s beter beheerst.

Uitgangspunten zijn:

  • onderscheiden van de maatschappelijke en de vastgoedeconomische rol en functie;
  • waardering van het vastgoed op basis van marktwaarde; 
  • de sturing en beoordeling op basis van het rendement.
Financiële Meerjaren Prognose (FMP)

Financiële Meerjaren Prognose (FMP)

Met FMP krijgt u op eenvoudige en overzichtelijke wijze diepgaand inzicht in uw huidige én toekomstige financiële positie van uw organisatie.

Treasury

Treasury

Met Treasury kunt u aan de hand van prognoses en realisaties van kasstromen een waarheidsgetrouw en overzichtelijk beeld krijgen van de huidige en de te verwachten liquiditeitspositie.

IntraWIS

IntraWIS

Met IntraWIS bent u in staat complete woninginformatie en woninggerelateerde gegevens op eenvoudige wijze dusdanig te organiseren, dat u die op elke werkplek vanuit één centraal punt kunt benaderen en opvragen.

Strategisch Vastgoed Beleid (SVB)

Strategisch Vastgoed Beleid (SVB)

Het SVB Portaal van NCCW is een omgeving waarin corporaties zelfstandig het strategisch vastgoedbeleid kunnen voeren.