Digitale factuurverwerking

Het geïntegreerde Digitale factuurverwerkingproces wordt steeds populairder. Door hiervan gebruik te maken wordt het factuurverwerkingsproces bij corporaties efficiënter, inzichtelijker en minder foutgevoelig. 


Digitale factuurverwerking
Digitale factuurverwerking kent veel voordelen. Zo raken facturen niet meer zoek, is de factuur op elke gewenste plek opvraagbaar en is altijd inzichtelijk in welke fase van het proces de factuur zich bevindt. Daarnaast vindt er een aanzienlijke tijdsbesparing plaats door minder invoerhandelingen, minder controlehandelingen door een optimale procuratie-regeling, snellere beantwoording van informatievragen en een sneller verloop van het controleproces. 

Afhankelijk van het type factuur (papier, digitaal, XML) en de mate van procesintegratie, kan het aantal handelingen aanzienlijk gereduceerd worden. Alle stappen binnen het proces worden bewaakt via de Business Activity Monitor, met direct inzicht in de meetresultaten.

“Met dit proces bent u meer dan ooit in control tegen fors lagere kosten en in minder tijd.”

De Geïntegreerde processen van NCCW bieden u de mogelijkheid organisatie- en afdelingsoverschrijdend te werken. Een vorm van ketensamenwerking ontstaat waarbij leverancier en corporatie de samenwerking zoeken om de factuurstroom efficiënt en effectief af te handelen.


Met Digitale factuurverwerking van NCCW behaalt u de volgende voordelen:


Meer inzicht en efficiency:

  • waardoor u meer grip krijgt op de facturenstroom;
  • waardoor u de snelheid en procuratiestroom van medewerkers kunt analyseren en op basis daarvan het proces kunt bijstellen;
  • waardoor u een strakkere en duidelijkere afhandeling van facturen krijgt en het aantal fouten reduceert.


Kostenbesparing:

  • omdat effectievere inzet van uw medewerkers u formatieplaatsen kan besparen;
  • omdat kopieën van facturen niet meer nodig zijn;
  • omdat archiefruimte voor de facturen niet meer nodig is;
  • omdat u betaaltermijnen beter en efficiënter kunt bewaken.
     

Wilt u meer informatie over digitale factuurverwerking? Klik hier