Nog enkele plekken Financiële sessies 2017

11 mei 2017

Het loopt storm met het aantal aanmeldingen voor de Financiële sessies in mei en juni. De sessies op 16 mei in Tiel, 30 mei in Oud-Beijerland en 13 juni in Almere zitten al vol en voor de sessies op 1 juni in Meerssen en 15 juni in Almere zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar.

De Financiële sessies zijn dé gelegenheid om u te laten informeren over de veranderingen in wet- en regelgeving, de nieuwe mogelijkheden van BIS (en XBIS) en andere oplossingen op financieel gebied.

De volgende onderdelen staan dit jaar onder meer op het programma:

Marktwaardegegevens
Hot issue van de afgelopen tijd: de marktwaardeberekening. Het lastigste onderdeel was het verzamelen van gegevens die u nog niet had. Nu u ze heeft, denkt u dat u klaar bent voor de volgende ronde marktwaardeberekening. Klopt dat? Hoe voer je het verwerken van objectgegevens uit? Hoe verwerk je de berekende marktwaarden? Zo maar een aantal vragen die aan de orde komen. 

Organisatiekosten verdelen
De toepassing van de functionele Winst & Verliesrekening en de administratieve scheiding vereisen een andere kijk op het verdelen van organisatiekosten. Hoe doe je dat? Hoe helpt BIS mij daarbij?

Splitsing daeb-niet daeb 
De administratieve scheiding moet er echt zijn in verslagjaar 2018. Niettemin is het belangrijk in 2017 al zo goed mogelijk te scheiden. Welke onderdelen heeft u al in gebruik? Hoe kun je in de informatievoorziening ervoor zorgen dat de splitsing daeb-niet daeb tot uitdrukking wordt gebracht? Kun je volstaan met de huidige inrichting van het rekeningschema? Op welke wijze worden gemengde posten gesplitst ?

Betalingsverkeer
In 2018 verdwijnt niet alleen de acceptgiro. Er verandert nog meer.

BIS financieel
Afgelopen jaar zijn er weer mogelijkheden in BIS financieel bijgekomen en ook dit jaar staan er nog veel veranderingen op stapel. Wat is er veranderd en wat gaat er nog veranderen. We praten u helemaal bij.

XBIS
De nieuwste versie van uw systeem. What’s in it for you ?
Een uitgebreide doorkijk in de verandering en nieuwe mogelijkheden.

Standard Business Reporting
Er zijn van die onderwerpen waarbij de ontvangende partijen en media de indruk wekken dat SBR al helemaal klaar is en u al allerlei gegevens moet leveren. Is het waar? Wat is de stand van zaken? Is BIS erop voorbereid ?

Digitalisering 
Je hoort het elke dag. We moeten meer digitaal doen. De ontwikkelingen gaan snel. U ontwikkelt zich van een intuïtieve sturing naar data-sturing. Hoe doe je dat? Welke mogelijkheden zijn er al ?

Periode en jaarafsluiting
Dit jaar is er nog uitstel om de jaarrekening niet op 30-04 helemaal gereed te moeten hebben. Voor volgend jaar staat 30-04 al genoteerd. Veel klanten hebben al kritisch gekeken naar versnellingsmogelijkheden. Heeft u alle versnellingsmogelijkheden in beeld? We geven tips om sneller de periode en het jaar af te ronden.

Kortom veel interessante onderwerpen en een ideale gelegenheid om u bij te laten praten en te netwerken met uw collega's.

Graag zien wij u op één van de volgende data:

De ontvangst is vanaf 9.00 uur (start 9.30) en we sluiten om ongeveer 12.00 af met een lunch.

Aanmelden? Klik hier