Intensievere samenwerking tussen aannemers en corporaties vergroot efficiency

20 april 2017

Woningcorporaties benutten steeds vaker digitale mogelijkheden om samen te werken met hun aannemers. Kan het nog slimmer, sneller en goedkoper? CorporatieGids Magazine zocht het antwoord aan de andere kant van de keten en ging in gesprek met Edwin Bremer, projectmanager bij Coen Hagedoorn Bouwgroep. “Er is nog een te grote verscheidenheid aan manieren waarop aannemers en corporaties samenwerken.”

Coen Hagedoorn Bouwgroep heeft meegedaan aan de KOVRA-pilot met Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken en ICT-partners NCCW en Herke ICT. Edwin Bremer: “Hiermee werd duidelijk dat samenwerken in het onderhoudsproces het werk makkelijker, sneller en goedkoper maakt. De drie primaire onderdelen van onderhoud - de opdrachtverstrekking, de statusmelding en de facturatie - werden in de pilot gestandaardiseerd en gedigitaliseerd. Wij zetten ons in om KOVRA breder te trekken dan alleen de huidige leveranciers en pleiten ervoor om het als een uniforme standaard beschikbaar te stellen voor de data-uitwisseling tussen corporaties en aannemers in de gehele sector.” 


Klik hier om het hele artikel te lezen.